Meerjarenonderhoudsplanning

Een meerjarenonderhoudsplanning zorgt ervoor dat het onderhoud regelmatig en doelmatig word uitgevoerd. Te weinig onderhoud is zeer onverstandig, te veel onderhoud is zonde van uw budget. Wij staan voor regelmatig en doelmatig onderhoud wat resulteert in een verzorgde onderhoudstoestand van uw gebouw. Financieel weet u wat u de komende jaren kunt verwachten en dit tegen een betaalbare prijs, u doet immers niets te veel.

Een meerjarenonderhoudsplanning bestaat uit drie zaken:

  • een beschrijving van de zaken waarvoor het onderhoud wordt gepland,dit kan enkel het schilderwerk zijn maar ook voegwerk, bitumen etc. kan worden meegenomen
  • een tijdschema waarin de onderdelen in de tijd zijn uitgezet voor een inspectie, het onderhoud of de vervanging;
  • de taken (inhoudelijk) die behoren bij het vastgestelde moment in het schema waarop de taak moet worden uitgevoerd eventueel voorzien van de kostprijs voor de uitvoering van de taken, per taak.

We kunnen voor u het schilderwerk/onderhoud inventariseren en verwerken in een meerjarenonderhoudsplanning voor de komende 15 jaar.Voor u is het een rust als het onderhoud de komende jaren netjes verzorgd wordt volgens een samen opgestelde meerjarenplanning.