Restauratie en herstel houtwerk

  

Hout is een duurzaam bouwmateriaal,mits het goed gedetaileerd is en het op de juiste wijze behandeld wordt.Verkeerde detaileringen,lekkende goten en verkeerde verfsystemen veroorzaken houtrot.Herstel van houtrot komt vaak onverwacht en kost relatief veel tijd.

Voor een degelijk herstel is het belangrijk dat houtrot en de oorzaak er van op de juiste manier wordt gesarneerd en bestreden.

Wij verzorgen voor u de volgende werkzaamheden

  • Reparatie houtwerk d.m.v. epoxy reparative
  • Reparatie houtwerk d.m.v. inscherven nieuw hout/deelreparatie
  • Vervangen van ramen en kozijnen inc.l dubbelglas/enkel isolerend monumentenglas
  • Vervangen van overstekken,windveren, makelaars etc.
  • Herstel/vervangen van houtwerk aan goten en betimmeringen
  • Vervangen gevelbetimmeringen